Varsel om oppstart - Plan 0507.00- Områdeplan for kvartalene S12 og S15, Bryne sentrum

Time kommune startar reguleringsarbeid for Plan 0507.00- Områdeplan for kvartalene S12 og S15, Bryne sentrum, i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-2. 

 

Formål med planarbeidet

Formålet med områdeplanen er å sikre ei heilskapleg planlegging og optimal utnytting av desse to kvartala. Planområdet ligg mellom Storgata, Erlandsbakken, Meierigata og Øgårdsbakken.

 

Korleis kan du gje innspel til planarbeidet

Me vil gjerne høyra meininga di. Eventuelle kommentarar kan du senda til:

post@time.kommune.no, merk e-ost med innsill til Plan 0507.00.

 

 

Frist for merknader er: 14.05.2018

 

Vedlegg:

Varslingsbrev med planområdet (PDF, 190 kB)

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 16.04.2018
Fann du det du leita etter?