Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sitt styringsdokument.

Kommuneplanen består av ein tekstdel og ein arealdel, og dei to delane har ulike funksjonar.

Tekstdelen gjer uttrykk for visjonar og overordna mål for lokalsamfunnet og peiker på oppgåver som bør prioriterast. Denne delen gjeld for 12 år og må ta omsyn til samfunnsmessige endringar som kan skje i løpet av desse åra. Kommunestyret skal kvar styreperiode vedta ein kommunal planstrategi. I denne planstrategien vil det bli vurdert om kommuneplanens samfunns- og/eller arealdel skal reviderast eller ikkje.

 

Arealdelen skal samordna vern og utvikling. Her er det sett av naudsynte areal for å kunne oppnå dei ulike mål kommunen har til dømes i høve til barnehagar, skular og bustader. Arealdelen består av eit plankart med tilhøyrande føresegner.

Publisert av Ubbo Busboom. Ansvarleg Wibecke Natås. Sist endra 08.09.2017
Fann du det du leita etter?
Kommuneplan 2018-2030 (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering