Kulturminneplan Time kommune, 2008-2019

Kulturminneplanen skal gi grunnlag for eit målretta vedlikehald og god informasjon om, og tilrettelegging av, kulturminna. Ved dette ønskjer ein å arbeida for auka kunnskap om, og positive haldningar til, kulturarven.

Denne planen handlar i hovudsak om faste kulturminne frå nyare og eldre tid og kommunen sitt ansvar for forvalting av desse kulturminna.

Planen er vedtatt av Time kommunestyre 04.11.2008.
 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Linda Trondsen. Sist endra 10.04.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering