Kommunedelplan for grønnstruktur i Bryne, 2007 – 2018

Kommunedelplan for grønstruktur i Bryne leggjar til rette for ei heilskapleg og berekraftig utvikling av den offentlege grønstrukturen i Bryne. Planen fokuserer på sikring av eksisterande og framtidige friområde i samband med den kraftige utbygginga i Bryne.

Behovet for friområde og gang- og sykkelvegar er vurdert på grunnlag av eksisterande og framtidig busetting i byen. Utbyggings- og næringsinteresser er og tillagt stor vekt ved lokalisering av føreslåtte friområde.

Planen er vedteken av Time kommunestyre 13.02.2007

 

·         Tekstdel.pdf (PDF, 20 MB)
 

·         Plankart.pdf

Publisert av Reidunn Øglænd. Sist endra 10.04.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering