Kommunedelplan for Frøyland/Kvernaland 2008 – 2020

Kommunedelplan for Frøyland/Kvernaland skal vera eit verktøy for både kommunen ogprivate interessentar i handteringa av framtidig utbygging og utvikling av tettstaden.

Planen skal vera ein reiskap for interesseavveging og samordning mellom ulike sektorinteresser.

Planen er vedteken av Time kommunestyre 16.06.2009 og er gjeldande når det ikkje er motstrid med interkommunal kommunedelplan for Bybandet sør.
 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Linda Trondsen. Sist endra 01.10.2018
Fann du det du leita etter?