Kommunedelplan for energi og klima, 2011 – 2022

Målet med plan for energi og klima er å få et redskap som gir kommunen styring i saker som angår energi, klima og miljø i kommunen. En slik plan vil i praksis berøre flere arbeidsområder og inneholder delmål og tiltak innen arealplanlegging og transport, eksisterende og nye bygningsmasser, landbruk, industri, lokal energiproduksjon samt forbruk og holdningskapende arbeid.

Kommunedelplan for energi og klima, vil styre utviklingen mot et bærekraftig lokalsamfunn med energieffektive løsninger og en høy andel fornybar energi.

Planen er vedtatt av Time kommunestyre 21.06.2011

 

·         Tekstdel.pdf (PDF, 20 MB) (PDF, 3 MB)

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Linda Trondsen. Sist endra 14.12.2017
Fann du det du leita etter?