Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026

Time kommune veks, og framskrivingane viser at det truleg bur nær 15 000 innbyggjarar i Bryne i 2025. Vekst gir moglegheiter og utfordringar, og byutviklinga må ta omsyn til dei kvalitetane som er på staden, i tillegg til at det vert skapt nye. By- og sentrumsutvikling har fokus på korleis byen og sentrum skal utformast og dei funksjonane byen og særleg sentrum skal gje plass til.


Planen er vedtatt av Time kommunestyre 
 

 

1. Plankart Sentrumsplan (PDF, 4 MB)
 

2. Føresegner og retningsliner* (PDF, 616 kB)
 

3. Planforslag* (PDF, 22 MB)
 

4. Temakart* (PDF, 31 MB)
 

5. Saksframlegg (PDF, 2 MB)

 

 

I planarbeidet med sentrumsplanen vart det også nytta andre arbeidsdokument slik som t.d.: 

1. Konsekvensutredninger sentrumsplan 2015-2026_revidert 19.08.2016 (PDF, 10 MB)

2. Fagnotat (PDF, 37 MB)

3. Oversikt over endringer i planforslaget etter formell høring, datert 19.08.2016 (PDF, 3 MB)

4. Resymé med vurderinger etter formell høring og ny avgrenset høring 19.08.2016

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Linda Trondsen. Sist endra 10.04.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering