Areal- og samfunnsplanlegging

Målet med samfunnsplanlegging er å få til ei bærekraftig utvikling for den einskilde, samfunnet og for framtidige generasjonar. Planlegging etter plan- og bygningslova skal vera med å samordna statlege, regionale og kommunale oppgåver og gje grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressursar/areal.

 

Alle kommunar skal gjennomføra planlegging med sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklinga i kommunen.

 

Dei konkrete måla til Time kommune er samla i kommuneplanen.

 

Velg underkategori for å lesa meir om desse.

Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Bjørn Meling. Sist endra 09.03.2017
Fann du det du leita etter?
Gebyr (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering