Seksjonering


Seksjonering er å dela opp ein bygning i fleire eigarseksjonar (bustad- eller næringsseksjonar), slik at fleire kan eiga kvar sin del av bygningen.
 

Du må betala eit gebyr for at kommunen skal behandla søknaden din.Kva får du?


Kva kostar det?


Slik søker du


Vedlegg


Reseksjonering


Sletting av seksjonering


Du kan ikkje levere digital søknad


Behandlingstid

  

OBS! Ny eigarseksjonslov tredde i kraft 1. januar 2018. Lova avløyser lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eigarseksjonar.

 

 

 
Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Ole Geir Grønås. Sist endra 29.01.2018
Fann du det du leita etter?
Gebyr (1)