Temakart

I Time kommune er det utarbeida ein del temakart, som kan vere interessante for mange.

 

Oversiktskart over kommunen

Det er laga eit oversiktskart over Time kommune. Dette kartet er i størrelse: 60 x 75 cm.

 

 

Vegnamnkart

Me har laga vegnamnkart for Bryne, Kvernaland, Lye og Undheim. Merk at desse er i ulike størrelsar, frå A3 til A1. Me har og laga ein plakat i A1 format av alle vegnamnkarta, med Bryne på eine sida og dei andre tettstadene på den andre. Dette kan gjerne skrivast ut hjå eit trykkeri.

 

 

Bygdevegskart

Dette er eit kart som dekker heile Time kommune, og som viser namna på hovedvegane i kommunen, i størrelse A2.

 

 

Rodekart

Ved innsamlingsaksjonar og liknande kan ein ha behov for å dela inn Bryne, Kvernaland, Lye og Undheim i mindre område. Eit rodekart kan då vera til hjelp, slik at ein ikkje går fleire gonger til same hus. Desse karta kan ein få ved å venda seg til servicetorget.


 

Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Ole Geir Grønås. Sist endra 07.07.2017
Fann du det du leita etter?
Bygdevegskart (1)