Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

I Time Kommune er det Brannvesenet i Sør Rogaland som sørgjer for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

For spørsmål om feiing;
Ring sentralbord ved Brannvesenet i Sør Rogaland: 51 50 22 00
Hugs å oppgje gnr. og bnr. ved førespurnad.

Kor ofte skal det feiast?
Dette fastsetjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år.
Behovet blir bestemt ut i frå oppvarmingssystemet i bustaden, sotmengde o.a.

Tilsyn og kontroll
Det utførast og tilsyn og kontroll av piper og eldstader. Dette skal gjerast minimum kvart fjerde år.

 

 

 

Kva betaler man for tenesta?
Feiing, tilsyn og kontroll fakturerast saman med dei andre kommunale avgiftene (vatn, avløp og renovasjon)
Feieavgifta i 2017 er sett til 300,-  kr pr. pipeløp.

Publisert av Reidunn Øglænd. Sist endra 31.01.2017
Fann du det du leita etter?