Byggesak

Seksjon byggesak sine oppgåver er å:

-         behandla bygge- og delingssaker
-         føra tilsyn etter reglane i plan- og bygningslova
-         sikra god byggeskikk og god arkitektur
-         ivareta miljøomsyn og kulturvern
 


Frå 1 juli 2016 kan du bygge meir utan å søke. Meir informasjon om dette finn du her.
 

På nettsida til Direktoratet for byggkvalitet finn du lovar og forskrifter, søknadsblankettar og anna relevant informasjon.


 
Søknadar kan sendast til:
Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne eller elektronisk til post@time.kommune.no.
 
Time kommune oppfordrar til å nytta Byggsøk for innsending av elektroniske byggesøknadar. Via Byggsøk får du hjelp og rettleiing undervegs ved utfylling av søknad.
 
 
Situasjonskart
Ved innsending av søknad om bygge- eller delingssak må det leggjast ved situasjonskart som viser tiltaket. Automatiske situasjonskart kan lastast ned her.
 
 

Spørsmål til seksjon byggesak kan rettast til servicetorget i kommunen.

 
 
Ein kan følge aktive byggesaker i kommunens innsynsløysing:
 
 
 
 
Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Nedzad Suljanovic. Sist endra 16.03.2017
Fann du det du leita etter?
Gebyr (1)
Søknadsskjema (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering