Byggesak

Seksjon byggesak sine oppgåver er å:

-         behandla bygge- og delingssaker
-         føra tilsyn etter reglane i plan- og bygningslova
-         sikra god byggeskikk og god arkitektur
-         ivareta miljøomsyn og kulturvern
 


Frå 1 juli 2016 kan du bygge meir utan å søke. Meir informasjon om dette finn du her.
 

På nettsida til Direktoratet for byggkvalitet finn du lovar og forskrifter, søknadsblankettar og anna relevant informasjon.


 
Søknadar kan sendast til:
Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne eller elektronisk til post@time.kommune.no.
 
Time kommune oppfordrar til å nytta Byggsøk for innsending av elektroniske byggesøknadar. Via Byggsøk får du hjelp og rettleiing undervegs ved utfylling av søknad.
 
 
Ved innsending av søknad om bygge- eller delingssak må det leggjast ved situasjonskart som viser tiltaket. 
 
 

Spørsmål til seksjon byggesak kan rettast til servicetorget i kommunen.

 
 
Ein kan følge aktive byggesaker i kommunens innsynsløysing:
 
 
 
 
Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Nedzad Suljanovic. Sist endra 29.06.2018
Fann du det du leita etter?
Gebyr (1)
Søknadsskjema (1)