Utbygging og riving

Planlegging og utbygging

Dersom du er utbyggar og skal i gang med planlegging av bustadtomter bør du sette deg inn i krava til val av renovasjonsløysing. På lenkene under kan du få rettleiing.

 

Kommunalteknisk avfallsnorm (PDF, 4 MB)

Planlegging av nedgravne avfallskonteinarar (PDF, 4 MB)

Nedgravne - prosedyrar og tøming (PDF, 113 kB)

Sentrumsplan for Bryne 2015-2026 – Føresegner og retningslinjer 19.08.2016

 

 

Riving av bygg

For tiltaka under skal det lagast ein avfallsplan som gjer greie for planlagt handtering av avfall fordelt på avfallstype og – mengd:

 

 1. Oppføring, tilbygg, påbygg og underbygging av bygningar dersom tiltaket overskrider 300 m² BRA
 2. Vesentleg endring, herunder fasadeendring, eller vesentleg reparasjon av bygning dersom tiltaket påverkar del av bygning som overskrider 100 m² BRA.
 3. Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA.
 4. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjonar og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall.

 

Tiltak som omfattar fleire bygningar, konstruksjonar eller anlegg skal vurderast under eitt.

 

For meir informasjon sjå direktoratet for byggkvalitet si nettside om avfall- og miljøsanering.

 

Både byggfirma og konsulentar har ofte erfaring med avfalls- og miljøsaneringsplanar, og kan gi råd og rettleiing i rivetiltak.

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Anita Austigard. Sist endra 27.02.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering