Avfallsbrenning

Det er ikkje lov å brenna avfall.

Unntaket er der det er gitt løyve til forbrenningsanlegg for avfall frå Fylkesmannen eller Klima- og forurensnings direktoratet (tidlegare SFT)

Regulering av brenning, som ikkje er avfall, er gitt i Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar (PDF, 37 kB), som er vedteken av Time kommunestyre 11.desember 2007

Med omsyn til brannfare, så er det et generellt forbod om opptenning av eld frå 15.april til 15.september. Dette forbodet vert regulert av brannvesenet.

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Anita Austigard. Sist endra 15.02.2017
Fann du det du leita etter?