Plan, bustad og eigedom

Gå til aktuell underkategori for å finna meir infomasjon om emnet.

I våre undermenyer her har vi Plan - med undermenyer Planstrategi, kommuneplanar,reguleringsplanar, planregister og kunngjeringar. Under Avfall finn du avfallsbrenning, bestill henting av avfall, matavfallsposar og plastsekker, forsøpling, heimekompostering, husavfall, miljøstasjonar, næringsavfall og utbygging/riving.
Byggsak, Eigedom, Vatn og avløp, kart, oppmåling og også startlån og utleige- og omsorgsbustader.

Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Bjørn Meling. Sist endra 05.02.2018
Fann du det du leita etter?
Gebyr (1)