Tilskotsordningar og utleige av lokale

Time kommune har eigne tilskotsordningar for lokale lag og organisasjonar. Me tilbyr også utleige av lokale til trening, arrangement og møter.

Retningsliner for tilskot

Time kommune gjev tilskot til lokale lag og organisasjonar ut frå gjeldande retningsliner for tilskot til kulturarbeid (PDF, 445 kB)


Søknadsfrist 1.mars:

 

Søknadsfrist heile året:

 

Tilskot for ekstra tilretteleggjing

 

Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og lokale kulturbygg

Følgjande fristar gjeld for lag og organisasjonar i Time kommune som vil melda inn tiltak/søkja om tilskot frå spelemidlane:

  • Melding om planar eller tiltak under planlegging: Må sendast til kommunen innan 15. august.
  • Søknad, med kostnadsoverslag og naudsynte vedlegg: Må sendast til kommunen innan 1. desember.
  • Mindre anlegg: For enkle, mindre tiltak i nærmiljøet, med kostnadsramme inntil kr 80.000, kan det søkjast om tilskot etter eit forenkla opplegg heile året (ingen søknadsfrist).

 

Tilskuddsportalen - gratis for lag og organisasjonar i Time kommune

Time kommune abonnerer på tenesta Tilskuddsportalen.no. Dette er ein søkeportal med over 1500 tilskot og er eit verktøy for å finna tilskot og støtte til gode prosjekt. Dersom ditt lag har adresse i Time kommune er det gratis å bruka portalen. Gå til www.tilskuddsportalen.no for å koma i gang.

 

Utleige av lokale

 

Treningsanlegg og basseng

Søknad om treningstid for sesongen 2018-2019. Søknadsfrist 1.mars

  • Leige av Brynehallen, Timehallen, Lyehallen, Kvernhallen, Vestlyhallen, symjehallen ved Bryne ungdomsskule og Sivdammen helsebasseng (dagtid og kveldstid)
  • Leige av gymsalane ved Rosseland skule, Bryne skule og Bryne ungdomsskule.

 

Lokale for møter og arrangement

Storstova

Bryne Mølle (PDF, 48 kB)

Fotland bygdemølle

1900-huset (PDF, 62 kB) (sjå utleigekalender)
Lyefjell fritidssenter (PDF, 66 kB)

Velferdssenteret i Sivdamsenteret

 


Leige av Bryne torg:

Søknadsskjema - retningsliner for bruk av Bryne torg (PDF, 184 kB)

Publisert av Ingve Lende. Ansvarleg Stian Langeland. Sist endra 04.10.2018
Fann du det du leita etter?