Bryne mølle

Du kan leiga Bryne mølle til eigne arrangement, selskap, bryllaup, møter eller seminar.

 

Prisar og leigereglar (PDF, 48 kB)

Tilkomst til Bryne mølle: like ved innkøyringa til Bryne sentrum frå RV44, ved Mølledammen. Adresse: Reevegen 1. For køyrande via parkeringsplassen på M44.

 

 


Bryne Mølle - Klikk for stort bileteBryne MølleUtleigelokala er i 1. etasje og består av Sekkelageret der det kan dekkast til 120 personar og kafeen der det kan dekkast til 100 personar. Utstyrsliste finn du i lenkja "Prisar og leigereglar" over.Bryne Mølle - sekkelageret - Klikk for stort bileteBryne Mølle - sekkelageret

 

 

I Andreas Bøe galleriet i 2. etasje er eit utval av Time kommune si biletsamling av kunstnaren utstilt. Utstillinga har same opningstider som Bryne kunstforening.

 

 

 

 

Bryne kunstforening har galleri i 3. etasje der dei har vekslande utstillingar.

 

For leige av Bryne mølle, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 51 77 60 00 eller på e-post.


 

Bryne Mølle, kafeen - Klikk for stort bileteBryne Mølle, kafeen


 Bryne Mølle, utsnitt frå kafeen - Klikk for stort bilete
Av historia til Bryne mølle kan ein nemna følgjande:


Mølla er eit minnesmerke over ei verksemd som har utfalla seg ved Bryne-åna gjennom fleire århundre: Maling av korn til matmjøl.

I det tradisjonelle jordbruket på Jæren stod kvernhusa og seinare møllene sentralt. Sjølvsagt, fordi kornet var sjølve næringsgrunnlaget i naturhushaldet før potetdyrkinga kom i gang. Eit vassfall midt på flat-Jæren har dermed hatt ein eigen samlande funksjon for livskraftige aktivitetar.

 

Mølla har vore ein møteplass. Her har lege små kvernhus med tilhøyrande tørkeri i uminnelege tider. Tidleg i 1870 åra vart kanalen utgraven, og to nye, større kvernhus med to kverner i kvar vart oppførte. I 1881 vart vassrettane bortbygsla til ein engelskmann i Stavanger som forlengde Mølledammen og bygde den første Bryne Mølle. Gjennom fleire eigarar kom ho i 1917 i L. Bellesen sine hender. Han bygde den noverande Mølledammen og sette eige kraftverk i mølla. I 1922 kjøpte Rogaland Felleskjøp heile anlegget. Bygningen brann i 1928, og dagens møllebygning er datert 1929.

Publisert av Lene Dalsegg. Ansvarleg Åse Skrudland. Sist endra 27.11.2017
Fann du det du leita etter?