Transportteneste for funksjonshemma

Transporttenesta skal gje personar som er avhengige av dør-til-dør-transport, eit tilbod slik at dei kan delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik line med befolkninga elles. TT-ordninga skal berre brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.

Målgruppe er personar med nedsett funksjonevne.

 

For å søke må du gå inn på Rogaland Fylkeskommune si nettside
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Samferdsel/TT-ordningen

 

 

Publisert av Reidunn Øglænd. Sist endra 08.06.2015
Fann du det du leita etter?