Opphald i sjukeheim

Bilde av Sivdamheimen - Klikk for stort bilete Bilde av Bryneheimen - Klikk for stort bilete

 

 

Time har to sjukeheimar: Sivdamheimen har korttids-/rehabiliteringplassar og plassar for demente. Bryneheimen har langtidsopphald. Begge sjukeheimane har plassar for rullerande- og avlastingsopphald for heimebuande.

Sivdamheimen

Sivdamheimen har 20 heildøgns korttids-/rehabiliteringsplassar og 21 plassar for demente. Korttids-/rehabiliteringsplassar skal sikra heildøgn helsehjelp til menneske som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi og/eller pleie. Plassane for demente er for menneske med demensdiagnose.

 

Adresse: Røyrvika 12, 4344 Bryne.
Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 08.00 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 62 50.

 

Bryneheimen

Bryneheimen gir heildøgns pleie og omsorg for menneske med varig fysisk-og/eller psykisk funksjonssvikt som gjer at hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er tilstrekkjeleg. Sjukeheimen har 54 rom.

 

Adresse: Hognestadvegen 41, 4340 Bryne.
Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 08.00 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 65 50.

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Lene Juul Hansen. Sist endra 18.11.2016
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering