Opphald i sjukeheim

Bilde av Sivdamheimen - Klikk for stort bilete Bilde av Bryneheimen - Klikk for stort bilete

 

 

Time har to sjukeheimar: Sivdamheimen har korttids-/rehabiliteringplassar og plassar for personar med demens. Bryneheimen har langtidsplassar. Begge sjukeheimane har plassar for rullerande- og avlastingsopphald for heimebuande.

Sivdamheimen

Sivdamheimen har 20 heildøgns korttids-/rehabiliteringsplassar og 21 plassar for personar med demens. Korttids-/rehabiliteringsplassar skal sikra heildøgn helsehjelp til menneske som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi, pleie og lindrande behandling.

 

Adresse: Røyrvika 12, 4344 Bryne.
Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 07.30 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 62 50.
Når resepsjonen er stengt er kontakttelefon: 482 79 479.

 

Kontaktperson demensavdelinga Ellen Aursland.

Sivdamheimen Gul avd: 51 77 6380
Sivdamheimen Blå avd: 51 77 6381
Sivdamheimen rød avd: 51 77 6382

 

Kontaktperson rehabiliteringsavdelinga Marianne Bratteteig.

Rehab 2. etg sonekontor: 51 77 6365
Rehab gr. 1: 51 77 6383
Rehab gr. 2: 51 77 6384
Rehab gr. 3: 51 77 6367

 

Bryneheimen

Bryneheimen gir heildøgns pleie og omsorg for menneske med varig fysisk-og/eller psykisk funksjonssvikt som gjer at hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er tilstrekkjeleg. Sjukeheimen har 54 rom kor fire er dobbeltrom.

 

Adresse: Hognestadvegen 41, 4340 Bryne.
Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 07.30 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 65 50.

 

Kontaktperson 1. etasje Renate Iversen.

Bryneheimen 1.etg  Sør: 901 54 832
Bryneheimen 1. etg Vest: 916 09 569
Bryneheimen 1. etg Nord: 918 45 729
Sjukepleiertelefon 1. etg : 916 29 431

 

Kontaktperson 2. etasje Sølvi Vigesdal.

Bryneheimen 2. etg Sør: 468 50 563
Bryneheimen 2. etg Vest: 917 93 524
Bryneheimen 2. etg Nord: 414 26 185
Sjukepleiertelefon 2. etg: 951 61 039

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Bylgja Ingvadottir. Sist endra 11.06.2018
Fann du det du leita etter?