Psykisk helsearbeid

Tenesta gir tilbod om hjelp og oppfølging dersom du har ei moderat til alvorleg psykisk liding og/eller eit rusproblem (sjå link til "rusvernarbeid" under tenester i menyen til høgre).

Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

Bilde av skogholt ved Salsvatnet - Klikk for stort bilete Ingve Kindervaag Psykisk helsearbeid gir individuell hjelp ut frå behov som kjem fram i søknad og vurderings-/kartleggingssamtale. Det vert lagt vekt på kor alvorleg den psykiske lidinga er, samt graden av eigenomsorg og sosial isolasjon. Yngre brukarar og brukarar med barn vert prioriterte. Det vert synt til tenestestandard som ligg i menyvalet til høgre.

Det kan og formidlast hjelp til spesialisthelsetenesta og det er eit nært samarbeid med Jæren Distriktspsykiatriske Senter (JDPS).

 

Vi treng fleire treningskontakter

Ta kontakt med oss om du er interessert i dette.

 

Besøksadresse og kontakt
Besøksadresse er Hognestadveien 41, 4340 Bryne. Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 08.00 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 60 00 (servicetorget).

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Bjarte Sælevik. Sist endra 07.12.2015
Fann du det du leita etter?
Portal for psykisk helse (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering