Miljøteneste

Tilbodet om miljøteneste gjeld søkjarar som grunna sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne har behov for langvarige og koordinerte tenester.

Omsorgsboligar på Kringlemyr - Klikk for stort bilete

Tenesta omfattar miljøarbeid, opplæring i å utføre daglege gjeremål og aktivitetar, avlastning, støttekontakt, omsorgsløn, brukarstyrt personleg assistent (BPA) og tilrettelagt aktivitetstilbod før og etter skuletid for elevar i ungdoms- og vidaregåande skule (TAT).

 

Alle som mottek miljøteneste skal ha ein kontaktperson.

 

Det er ikkje søknadsfrist for å søkja om miljøtenester. Du kan ta kontakt med kommunen anten på søknadsskjema (PDF, 260 kB), e-post eller telefon til servicetorget 51 77 60 00.

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Toril S. Olsen. Sist endra 07.11.2016
Fann du det du leita etter?
Eksterne lenker
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering