Kvernaland avlastingsheim

                      Ein trygg heim utanfor heimen

Kvernaland avlastingsheim er eit tilbod til familiar som har særleg tyngande omsorgsoppgåver for barn og unge  med funksjonshemming. Her blir omsorgsbehovet ivaretatt i samsvar med individuelt tilrettelagte planar, utarbeida i samarbeid med omsorgspersonane. Alle får ein fast kontaktperson hos oss.

 • Tenesta skal gjøre det moglig å oppretthalda gode familierelasjonar og bevare sosiale nettverk. Den skal gje omsorgsgivar nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlasting kan brukast for å gje foreldra tid til å ta seg av søsken til funksjonshemma barn.
 • Me tilbyr heildagstilbod med tverrfaglig samarbeid, leksehjelp, meiningsfulle aktivitetar tilpassa den enkelte, sosialt fellesskap og oppfølging av fysiske treningsopplegg i helger og ferier.
 • Me har fokus på sunn og variert  kvardagskost. Me lager heimelaga middag kvar dag ut ifrå vekeplaner.
 • Avlastingsheimen består av 4 soverom med eigne bad, felles stove og kjøkken, treningsrom, sanserom, 3 kontor, møterom, uteområde med leikeplass og sitteplass. Me har eigen buss med plass til rullestol.
 • Me brukar aktivt nærmiljøet på Kvernaland og me er opptatt av at alle skal kunne være delaktig i utandørs aktivitetar uansett funksjonsnedsetting. Me følgjer barna/ungdommane til ulike fritidsaktivitetar dersom drifta gjer det mogleg.
 • Tenesta er gratis.

Ein kan søkja om avlastning på eige søknadsskjema. (PDF, 260 kB)

Ta gjerne kontakt om du ynskjer meir informasjon eller ei omvising i avlastingsheimen.
Adresse:  Gamle Åslandsvegen 25, 4355 Kvernaland

Kvernaland Avlastingsheim: 51 77 65 46/ 95 22 05 72

 

Bading i melsvannet Fotograf: Katharina Vetrhus Fotograf: Sigrunn Prestegård Fotograf: Eli Kristensen Fotograf: Else Grødem Inngang Kvernaland avlastningsheim Kvernaland avlastningsheim Kvernaland avlastningsheim Fotograf: Lene Haldorsen Fotograf: Eli Kristensen Fotograf: Lene Haldorsen Løping i skogen Fotograf: Eli Kristensen Fotograf: Else Grødem Sanserom Fotograf: Lene Haldorsen Fotograf: Lene Haldorsen Fotograf: Lene Haldorsen
Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Toril S. Olsen. Sist endra 28.10.2016
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering