Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er kontaktperson for personar som er ramma av kreft og deira pårørande. Kreftkoordinator vil gi støtte, råd og rettleiing knytta til sjukdom, behandling, rehabilitering og lindrande tiltak.

 

Kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbod og tenester, og er eit bindeledd mellom spesialisthelsetenesta og kommunen.

Logo Kreftforeningen - Klikk for stort bilete

Kreftkoordinator gir og råd til andre som yter tjenester til, eller er i kontakt med kreftramma og deira pårørande.

 

Kreftkoordinatorstillinga er støtta med lønnsmidlar frå Kreftforeninga. Kreftforeninga har gitt midlar til kreftkoordinatorstillingar i heile landet, og ønskjer med denne satsinga å betra kreftomsorga for kreftramma der dei bur.

 

Kreftkoordinator: Evy-Ann Helle.

Besøksadresse: Sivdamheimen 1etg, Røyrvika 12.


Kontortid man- fred 08- 15.00.
Tlf: 51 77 63 49 - mob: 482 02 107.

For å sende mail bruk denne e-post:

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Lene Juul Hansen. Sist endra 07.12.2015
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering