Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm skal sikra tryggleik for den einskilde til å kunna bu lengst mogleg heime. Alarmknappen har du på deg rundt handleddet eller halsen. Alarmen er ein enkel måte å få kontakt med omsorgstenestene på, om det skulle bli behov for det.

Bilete frå Fritz Røed parken på Bryne - Klikk for stort bilete

For å få tryggleiksalarm er det nødvendig å søkja om dette på omsorg sitt søknadsskjema. Alle som er over 70 år og bur i kommunen får tildelt tryggleikssalarm om dei ønskjer dette.

For andre vert det gjort ei skjønnsmessig vurdering på grunnlag av følgjande forhold:

1.  Søkjar må bu i Time kommune.
2.  
Bu aleine eller vere utan forsvarleg tilsyn 
     deler av døgnet.
3.  Vera i stand til å nytta alarmen og vera
     motivert for tilbodet.
4.  Ha sjukdom eller nedsett funksjonsevne som i visse 
     høve hindrar bruk av vanleg telefon.
5.  Sikra at tryggleiksalarmen førebyggjer bruk av andre tenester.

Punkta 1-3 må vera oppfylte. I tillegg må eit av punkta 4-5 vera oppfylte.

Det er eigenbetaling for denne tenesta.

 

Tryggleiksalarm kan koplast til analog telefon eller GSM-nettet. Ved kopling via GSM-nettet må du ha eit M2M abonnement. Søkjar må sjølv skaffa SIM-kort med dette abonnementet. Ein ekstra husnøkkel må også fremskaffast.

Frå søknad, fullmaktskjema, husnøkkel og SIM-kort (om tilknyting via GSM-nettet er ønskjeleg) er motteke, vil det ta opptil to veker å få tryggleiksalarm montert.

 

Om det er ønskjeleg med meir opplysningar om tenesta, kan ein kontakta kommunen sitt servicetorg på rådhuset.

Rådhuset i Time med servicetorget inn hovudinngangen (A), finn du i Arne Garborgsveg 30, Bryne.

Ekspedisjonstid: Måndag - fredag kl. 07.30 - 15.00.

Postadresse: Postboks 38, 4349 BRYNE.

Telefon: 51 77 60 00
Telefaks: 51 48 15 00

E-post: post@time.kommune.no

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Lene Juul Hansen. Sist endra 28.10.2016
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering