Folkehelse

I Time kommune samarbeider barnehage, helsestasjon, omsorgstenesta, fritidsavdeling, planavdeling og kommuneoverlege. Målet er å leggja til rette for at det skal vere enkelt å ta gode og sunne val.  Folkehelse


Med folkehelse meiner vi dei levekår som bidreg til å fremja eller hemma god helse i befolkninga definert som: bustadforhold, økonomisk tryggleik, skule - og arbeidssituasjon, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevanar (Folkehelselova 2012). Lov om folkehelsearbeid 2012.

 

Folkehelsearbeid Time kommune ynskjer å leggja til rette for eit systematisk og langsiktig folkehelsearbeid gjennom forankring i kommunen sitt planverk. Her kan du lesa korleis: Folkehelseprofil 2014 - 2016 (PDF, 18 MB), Handlingsplan 2015 (PDF, 13 kB).


Her kan du lese meir om folkehelsearbeid: Kommuneplan for Time 2011-2022, Regionalplan for folkehelse 2013-2017 (PDF, 26 MB).   

 

Time kommune er partnarskapskommune for folkehelse saman med Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Partane skal samarbeida på ein slik måte at helsa blant innbyggjarane i Rogaland og Time vert fremma. Prosjektleiar er Anne Reidun Garpestad.

   Bjødnalia - Klikk for stort bileteBjødnalia Anne Reidun Garpestad

Publisert av Janne-Berit Nese. Ansvarleg Anne Reidun Garpestad. Sist endra 16.11.2017
Fann du det du leita etter?
Nasjonale anbefalingar (1)