SFO tilbod i Time kommune

 

Time kommune har 6 barneskular der det er SFO tilbod. Det er på Bryne, Hognestad, Rosseland, Frøyland, Lye, og Undheim.

Brukarbetaling SFO frå 1.1.2018
Brukarbetaling SFO frå 1.1.2018
  Pr mnd 
Inntil 3 dagar pr veke1762
Inntil 4 dagar pr veke2350
Inntil 5 dagar pr veke2935
Pris pr ekstra dag kr. 235,-
  • Ein betaler for 11.mnd pr år
  • I prisen er matpengar inkludert
  • Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon eller redusert foreldrebetaling på grunn av låg inntekt i SFO
  • Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse.
  • Påmelding til SFO skjer elektronisk.
  • Oppseiingstid er  2 månader, gjeld frå den 1. i kvar månad. Oppseiing etter 1.mars medfører betaling ut skuleåret. Sjå vedtekter for meir informasjon.
  • Dersom du skal endra opphaldstid eller seia opp plassen, så gjere du dette elektronisk.  
Publisert av Siri Kverneland. Ansvarleg Trygve Apeland. Sist endra 15.01.2018
Fann du det du leita etter?
Forskrifter og reglar (1)