Pedagogisk Psykologisk Teneste-PPT

Inngangsparti Time PPT (Time kommune) - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon:

 

Telefon: 51 77 60 72

 

 

Besøksadresse: Torkel Maulandsveg 2,  4340 BRYNE

Postadresse: Postboks 38,  4349 BRYNE

 

Epostadresse til leiar: Marit.Sandsmark.Stabel@time.kommune.no


Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) greier ut særskilde behov hos barn, unge og vaksne, og gjev råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er kommunen sin sakunnige instans i å forvalte rettar som er nedfelt i Opplæringslova kapittel 5 og Barnehagelova kapittel V A. PPT bidreg med kompetanse og organisasjonsutvikling i skule og barnehage. PPT gjev og råd og rettleiing om ordinær tilpasning av tilbod i skule og barnehage.

 

Tilvising til PPT

PPT sitt tilvisingsskjema (PDF, 123 kB) skal avklare og gjere naudsynt informasjon tilgjengeleg for å lette saksgangen. Tilvisning til PPT frå skule og barnehage, skal gjerast i samråd med føresette. Tilvisining frå andre instansar skal og gjerast i samarbeid med dei føresette, og i samarbeid med aktuelt skule eller  barnehagetilbod.

Publisert av Kristin Sando. Sist endra 30.08.2017
Fann du det du leita etter?
Aktuelle brosjyrar (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering