Pedagogisk Psykologisk Teneste-PPT

Inngangsparti Time PPT (Time kommune) - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon:

 

Telefon: 51 77 60 78

 

 

Besøksadresse: Torkel Maulandsveg 2,  4340 BRYNE

Postadresse: Postboks 38,  4349 BRYNE

 

Epostadresse til leiar: Marit.Sandsmark.Stabel@time.kommune.no


Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) greier ut særskilde behov hos barn, unge og vaksne, og gjev råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er kommunen sin sakunnige instans i å forvalte rettar som er nedfelt i Opplæringslova kapittel 5 og Barnehagelova kapittel V A. PPT bidreg med kompetanse og organisasjonsutvikling i skule og barnehage. PPT gjev og råd og rettleiing om ordinær tilpasning av tilbod i skule og barnehage.

 

Tilvising til PPT

PPT sitt tilvisingsskjema (PDF, 123 kB) skal avklare og gjere naudsynt informasjon tilgjengeleg for å lette saksgangen. Tilvisning til PPT frå skule og barnehage, skal gjerast i samråd med føresette. Tilvisining frå andre instansar skal og gjerast i samarbeid med dei føresette, og i samarbeid med aktuelt skule eller  barnehagetilbod.

Publisert av Kristin Sando. Sist endra 13.12.2017
Fann du det du leita etter?
Eksterne lenker