Grunnskulane i Time

Time kommune har 5 barneskular, 1 kombinert barne og ungdomsskule og 3 ungdomsskular. Samla elevtal er 2280.

Kommunen er delt i desse skulekrinsane:

  • Bryne/Rosseland
  • Hognestad
  • Undheim
  • Lye
  • Frøyland.

Her finn du linkar direkte til skulane sine heimesider.

Her kan du sjå kor skulane er lokalisert.

 

TRYGT OG GODT SKULEMILJØ - meir informasjon om korleis skulane arbeider for å førebyggja mobbing

  • Ta kontakt med servicetorget, tlf. nr. 51 77 60 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.
  • Skulane sender kvart år brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse.
  • Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse.
  • Sjå betalingssatsar for prisar på SFO tilbod og påmelding til SFO

Fagsjef skule: Pamela Sudman, tlf 51776053

Publisert av Siri Kverneland. Ansvarleg Trygve Apeland. Sist endra 30.11.2018
Fann du det du leita etter?
Betalingssatsar (1)
Skulehelseteneste (1)
Eksterne lenker