Plan 0027.01 - mindre endring av reguleringsplan - Byggefeltet Auglend

Endring

 

Reguleringsendring medfører deling av eiendommen 10/140, slik at det kan oppføres ny enebolig på den fradelte eiendommen.

 

Vedtaket er fattet i medhold av plan- bygningslovens § 12-14, 2. ledd, samt delegerings-reglementet vedtatt i kommunestyret som sak KS 091/16.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen men sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside: Gå under menyvalg Elektronisk selvbetjening- Klage på forvaltningsvedtak fvl § 32.

 

Klage må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt.

 

En klage kommenteres av administrasjonen og legges deretter fram for Lokal utvikling for avgjørelse. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klage eller annet vedtak. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge, sendes saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

0027.01 Reguleringsendring (PDF, 24 kB)

0027.00 Plankart for 10_140 (PDF, 87 kB)

0027.00 Situasjonsplan (PDF, 102 kB)

0027.00 Oppriss (PDF, 591 kB)

0027.00 Sol-skyggediagram (PDF, 3 MB)

0027.00 Forslag til reguleringsendring (PDF, 2 MB)

0027.00 Brannventiler (PDF, 2 MB)

Publisert av Rune Birkelid Kvilhaug. Sist endra 29.11.2018
Fann du det du leita etter?