Servicetorget

Servicetorget har ope:

Måndag til fredag frå 07.30 til 15.00
Laurdag stengt.

 


Sentralbord: 51 77 60 00Besøksadresse:
Arne Garborgsveg 30, Bryne

Postadresse:
Postboks 38, 4349 BRYNE

Send E-post til servicetorget  Me kan hjelpa med følgjande:

Søknadsskjema til bygge- og delingssaker.
Informasjon om reguleringsplanar og busetnadsplaner
Turistinformasjon
Sal av bøker
Parkeringsløyve forflytningshemma
Eigenerklæring om konsesjonsfritak
Renovasjonsbrikker til nedgravne konteinarar 
Knotter til søppeldunkar
Torgplass Bryne torg
Utleige av Bryne Mølle
Ledsagerbevis/følgjekort
 


Eigedomsmeklarar kan bestilla tenester via Infoland.

Servicetorgbutikken (PDF, 657 kB)

 

Servicetorget tek imot deg når du kjem til rådhuset. Hos oss får du informasjon om kommunen og om offentlege tenester. Du får òg søknadsskjema, brosjyrar og oversiktar over regelverk mm.
Me hjelper deg å finna den avdelinga og personen du søkjer. Me kan òg hjelpa deg med kurante saker som ikkje krev omfattande handsaming.

Me er her for å hjelpa deg.

 
Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Odd Ivar Nese. Sist endra 13.04.2018
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
Eksterne lenker
Parkeringsløyve forflytningshemma (1)
Bryne Mølle (1)
Bustønad (1)