Rådmann Brit Nilsson Edland

Rådmann Brit Nilsson Edland - Klikk for stort bilete Ingeborg Skrudland

Slik kjem du i kontakt med rådmannen:
Telefon: 51 77 60 00
Mobiltelefon: 48 12 16 55
Telefaks: 51 48 15 00
E-post: brit.nilsson.edland@time.kommune.no

Besøksadresse: Arne Garborgsveg 30, 4340 BRYNE (Time rådhus)
Postadresse: Postboks 38, 4349 BRYNE

Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov rammer fastsett av kommunestyret.

Rådmannen sine oppgåver og myndighet er fastsett i kommunelova § 23.

Rådmannen skal sjå til at dei saker som vert lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidd, og at vedtak vert sett i verk.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalet. Den underordna møter i eigenskap av rådmann.

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å treffa vedtak i enkeltsaker eller typar av saker som ikkje er av prinsipiell karakter.

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Ansvarleg Brit Nilsson Edland. Sist endra 08.04.2015
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering