Administrativ organisering

Rådmannen si leiargruppe

 

Trygve Apeland, rådmann 

Bjørn Meling, kommunalsjef samfunn

Britt Ellinor Scott, kommunalsjef omsorg

Eskil Nygaard. kommunalsjef oppvekst  

Aud Steinsland, økonomisjef

Odd Magne Amdahl, organisasjonssjef
 

 

Organisasjonskart administrativ organisering (PDF, 179 kB)

 

 

Verksemdleiarar
 

Samfunn

Eigedom: Sveinung Riska
Plan og utbygging: Ole Bjørn Maråk
Samfunns- og landbruksforvalting: Nedzad Suljanovic
Helse- og rehabilitering: Heidi Garborg
NAV Time: Geir Erik Ellefsen
Flyktningetenesta: Janne Berit Nese 
Kultursjef: Trond Lie 

Omsorg

Heimetenester: Kristine Ims Larsen 
Institusjon: Bylgja Ingvadottir 
Miljøtenester: Toril Stengårdsbakken
Psykisk helse og rusvern: Bjarte Sælevik

Oppvekst

Bryne skule: Heidi Barvik
Rosseland skule: Geir Soma
Lye skule: Sigrid Hinnaland Kjetland
Frøyland skule: Gerd Rusdal
Hognestad skule: Lone Lunde
Bryne ungdomsskule: Elsa Djuve Jerstad 
Lye ungdomsskule: Sigurd Ravndal
Frøyland ungdomsskule: Siri Endresen 
Undheim skule: Jorunn Hauff 
Bryne kompetansesenter: Jone Siqveland
Time kulturskule: Astrid Fjeld 
Austbø barnehage: Annette Johnsen Salte 
Kvernaland barnehage: Maria Tjaum Eimstad
Lyefjell barnehage: Berit Time Bø
Maurtuå barnehage: Marianne Byberg 
Monsanut barnehage: Linda Hansen
Nyland barnehage: Siri Øgaard
Trollongane barnehage: Tor Inge Pettersen
Vestly idrettsbarnehage: Alvhild Aksnes 
Ådalen barnehage: Ellen Marie Svendsvoll
Helsestasjons- og skulehelsetenesta: Marianne Nesbø
Pedagogisk psykologisk teneste: Marit Sandsmark Stabel 
Barneverntenesta: Reidun Hjelmervik

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Elin Wetås de Jara. Sist endra 15.11.2018
Fann du det du leita etter?