Administrativ organisering

Rådmannen si leiargruppe

 

Trygve Apeland, rådmann 

Bjørn Meling, kommunalsjef samfunn

Anlaug Ringvold Mesfin, kommunalsjef omsorg

Grethe Thu Skadberg, fung. kommunalsjef oppvekst  

Aud Steinsland, økonomisjef

Odd Magne Amdahl, organisasjonssjef

Elin Wetås de Jara, kommunikasjonssjef

Reidar Hebnes næringssjef

 

 

Organisasjonskart administrativ organisering (PDF, 179 kB)

 

 

Tenesteleiarar
 

Samfunn

Eigedomsforvaltning: Sveinung Riska
Kommunalteknikk: Ole Bjørn Maråk
Plan- og forvaltning: kontakt Bjørn Meling
Landbruk og miljøvern: kontakt Bjørn Meling 
Helse- og rehabilitering: Heidi Garborg
NAV Time: Else Rege Grannes
Flyktningetenesta: Janne Berit Nese 
Kultursjef: Trond Lie 

Omsorg

Heimetenester: Kristine Ims Larsen 
Institusjon: Bylgja Ingvadottir 
Miljøtenester: Toril Stengårdsbakken Olsen 
Psykisk helse og rusvern: Bjarte Sælevik

Oppvekst

Bryne skule: Elisabeth Aksnes
Rosseland skule: Geir Soma
Lye skule: Jone Siqveland
Frøyland skule: Gerd Rusdal
Hognestad skule: Heidi Barvik
Bryne ungdomsskule: Elsa Djuve Jerstad 
Lye ungdomsskule: Sigurd Ravndal
Frøyland ungdomsskule: Siri Endresen 
Undheim skule: Jorunn Hauff 
Bryne kompetansesenter: Ivar Johannessen 
Time kulturskule: Astrid Fjeld 
Austbø barnehage: Annette Johnsen Salte 
Kvernaland barnehage: Maria Tjaum Eimstad
Lyefjell barnehage: Berit Time Bø
Maurtuå barnehage: Marianne Byberg 
Monsanut barnehage: Linda Hansen
Nyland barnehage: Norunn Lende 
Trollongane barnehage: Tor Inge Pettersen
Vestly idrettsbarnehage: Alvhild Aksnes 
Ådalen barnehage: Ellen Marie Svendsvoll
Helsestasjons- og skulehelsetenesta: Marianne Nesbø
Pedagogisk psykologisk teneste: Marit Sandsmark Stabel 
Barneverntenesta: Reidun Hjelmervik

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Elin Wetås de Jara. Sist endra 16.02.2018
Fann du det du leita etter?