Ny høyring: Plan 0491.00 Detaljreguleringsplan for Kvernaland torg, Kvernaland

Lokal utvikling har i møte 14.06.2018 vedtatt å leggje ut Plan 0491.00 til ny høyring.

 

Planforslaget legg til rette for bygning av 3 bustadblokker langs Kvernalandsvegen og Grettebakken. I underetasjen, langs Theodor Dahls veg er det planlagt butikk og parkering.

Du kan lese plandokumenta og gje uttale til planen via kommunen si digitale løysing:

 

Plandokument

Høyringsuttale til planen

 

Eventuelle merknader kan og sendast til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne.

Ønskjer du å få dokumenta i papirformat kan du venda deg til servicetorget i rådhuset.

 

Frist for merknader er  22.07.2018.

 

Publisert av Anita Helstrup. Sist endra 21.06.2018
Fann du det du leita etter?