Influensavaksine for risikogrupper

Banner_influensavaksine_2017 - Klikk for stort bilete

 
Nær 1,5 millionar menneske i Noreg tilhøyrer grupper med auka risiko for komplikasjonar av influensa. Folkehelseinstituttet tilrår at alle som har fylt 65 år, og eldre, og ein del andre såkalla risikogrupper får årleg influensavaksine.

 

Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen dersom du er i ei av risikogruppene og ønskjer å ta vaksine. 

 

Målgruppene for vaksinen er:

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksinasjon
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  - diabetes type 1 og 2
  - kronisk luftvegssjukdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  - nedsett immunforsvar
  - svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  - annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg vert influensavaksine tilrådd til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar

 

Les meir om influensavaksinering på folkehelseinstituttet sine nettsider.

Publisert av Ingve Lende. Ansvarleg Øystein Fjetland Øgaard. Sist endra 06.11.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering