Høyring - plan 0481.00 - Detaljregulering for fortetting nord for Frøylandsbekken, Kvernaland

Planforslaget legg til rette for inntil 178 nye bustader. Området blir regulert til konsentrert småhusutbygging, leik og friområde. Området skal ha tilkomst frå fv. 220 Åslandsvegen.

 

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 22.04.2018
Fann du det du leita etter?