Høyring - Plan 0104.00 Området Reevegen, sykkel/gangveg i forlenging av Elvegata og sykkel/gangveg langs skuleområdet og gjegnet

 

Det foreslåes ein reguleringsendring for eigedomen  med Gnr/Bnr 3/61 Reevegen 22.

Det foreslås endring i reguleringsplan slik at det opnes for å fortette med 3 bustader med 3 etasjar.

 

Eventuelle merknader skal sendast til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller via e-post til post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader er 27.06.2018.

 

Vedlegg:

Høyringsbrev (PDF, 351 kB)

Forslag med vedlegg (PDF, 2 MB)

 

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 06.06.2018
Fann du det du leita etter?