Høring: Plan 0027.00 - Forslag til endring innenfor gnr. 10 bnr. 140 - Byggefeltet Auglend

Hovedendringen gjelder fradeling av en ny eneboligtomt. Ytterligere informasjon om denne og øvrige endringer står i vedleggene.

Har du kommentarer eller synspunkter

Du har mulighet til å si din mening om dette forslaget. Send disse til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader er 30.08.2018.

 

Fremdrift

Etter høringsfristen vil vi gjøre en vurdering av forslaget og de merknadene som er innsendt. Eventuelle merknader blir referert og kommentert i saksfremlegget og ikke direkte til den enkelte. Du vil likevel bli informert om vedtaket.

 

Spørsmål

Ta kontakt med saksbehandler Hiba Saeed Idris

E-post: hiba.saeed.idris@time.kommune.no

 

Vedlegg:

0027.00_Forslag til ME av reguleringsplan (PDF, 2 MB)

0027.00_Situasjonsplan (PDF, 105 kB)

0027.00_Oppriss (PDF, 592 kB)

0027.00_Sol-skygge (PDF, 3 MB)

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 09.08.2018
Fann du det du leita etter?