Høring og offenlig ettersyn: Plan 0511.00 - Detaljregulering for Tjødnavegen, Bryne

Planforslagets hovudformål er endring av vegprofil, samt flytting av fortau til andre side av vegen. Dette skjer som ein del av arbeid med rehabilitering på grunn av gamle røyr og lite kapasitet på overvatn. Det vil i tillegg bli etablert flaumveg og regnbed.

Du kan lese plandokumenta og gje uttale til planen via kommunen si digitale løysing:

 

Plandokument

Høyringsutale til planen

 

Merknader kan også sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Merk med plannummer og -namn.

 

Ønskjer du å få dokumenta i papirformat kan du venda deg til servicetorget i rådhuset.

 

Frist for merknader er  24.10.2018.

Publisert av Karina Arntzen Haugland. Sist endra 11.09.2018
Fann du det du leita etter?