Godkjent mindre endring - Plan 0472.01- Detaljregulering for området mellom Juvelvegen og Topasvegen

Kommunalsjef samfunn vedtok etter delegert fullmakt å godkjenne forslag til mindre endring i plankart og bestemmelser, sist revidert 07.06.2017.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, samt delegerings­reglementet vedtatt i kommunestyret som KS.sak 091/16.

 

Den opprinnelige planen 0472.00 åpnet for å bygge tre eneboliger med tilhørende anlegg. Endringene medfører at ytterligere èn enebolig kan oppføres. Denne boligen først kan bygges dersom høyspentlinje med hensynssone H370 fjernes. Om - og eventuelt når dette vil skje - avgjøres gjennom arbeidet med Jærnettet.

 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jamfør §§ 1 -9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal sendes til fylkesmannen via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er mulig å sende eventuell klage via elektronisk selvbetjening - Klage på forvaltningsvedtak fvl § 32.

 

Klagen må være sendt senest 3 uker etter mottatt brev.

 

Klager blir kommentert av administrasjonen og lagt frem for lokal utvikling. Dersom lokal utvikling tar klagen til følge, blir planen endret i tråd med klagen. Dersom lokal utvikling ikke tar klagen til følge blir saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Krav om innløsing eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

 

 

Vedlegg:

1. Saksframlegg (DOCX, 42 kB)

2. Plankart (PDF, 238 kB)

3. Bestemmelser (DOCX, 31 kB)

4. Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

5. ROS-Sjekkliste (PDF, 415 kB)

6. Illustrasjonsplan (PDF, 116 kB)

7. Høringsbrev (DOCX, 32 kB)

Publisert av Ubbo Busboom. Ansvarleg Wibecke Natås. Sist endra 19.06.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering