Godkjent - Endring av Plan 0297.03

Kommunalsjef samfunn vedtok etter delegert fullmakt, den 06.03.2018, å godkjenne endring av plankart i plan 0297.03.

Formålet med de mindre endringene var å rette opp i plantekniske feil i plankartet.

 

Mindre endreing av plan 0297.02 ble vedtatt 02.09.2015. Det er oppdaget en teknisk feil i plankartet, som nå er rettet opp.

 

 

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jamfør §§ 1 -9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal sendes til fylkesmannen via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne eller på e-post til post@time.kommune.no.

Klagen må være sendt senest 31. mars 2018.

Klager blir kommentert av administrasjonen og lagt frem for lokal utvikling. Dersom lokal utvikling tar klagen til følge, blir planen endret i tråd med klagen. Dersom lokal utvikling ikke tar klagen til følge blir saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Krav om innløsing eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

Vedtak (PDF, 21 kB)

Plankart (PDF, 368 kB)

Publisert av Henrik Iversen. Sist endra 06.03.2018
Fann du det du leita etter?