0444.00 Nytt varsel om oppstart av planarbeid

Prosjektil varslet på vegne av Risa oppstart av planarbeid for massedeponi på ved Skareberget i Time kommune. Det er varslet oppstart av samme planområdet tidligere.

Planområdet omfatter ca 96 daa. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF, jordbruk . Mer informasjon kan leses i vedlegget.

Planen utløser krav om konsekvens utredning etter vedlegg l og ll. Derav varslet det og om planprogram med etterfølgende KU.

 

Frist for merknader 15.12.2017

 

 

Vedlegg

1. Varslingsbrev med planområdet (PDF, 285 kB)

2. Planprogram (PDF, 2 MB)

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 03.11.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering